Най-прекият път към Вашата мечтана дестинация
office@tansutravel.com
Панорама от Серес, Гърция

Серес – сърцето на Северна Гърция

Префектура Серес притежава изключителна природна красота, уникални археологически обекти и впечатляващи исторически паметници. Основни притегателни за посетителите са ски центъра Лаилиас (Lailias), византийските крепости, манастирите и лековитите минерални извори в района.

Град Серес, столица на едноименната префектура, е вторият по големина град в Централна Македония след Солун. Серес е модерен, оживен град и търговски център на региона. Широките му улици и отворени площади са изпъстрени с множество кафенета, таверни и магазини за най-различни стоки, а новият и старият град се смесват в приятна симбиоза.

В северната част на града, сред иглолистната гора на хълма Кула (Koulas), древният акропол и византийската крепост свидетелстват за многовековната история на града. Основаването на акропола датира от IX век, когато според исторически източници, по нареждане на император Никифор Фока в Серес е построено укрепление.

Акропола в Серес, Гърция

Руините на акропола на Серес са от голямо историческо значение, тъй като включват една от най-забележителните защитни конструкции в северна Гърция – Орестката кула. Значението ѝ се крие както в цялостната ѝ форма, така и в глинените надписи на западната ѝ стена. Според тях кулата е издигната през 1370 г. от Орест, пазител на крепостта на Серес, по заповед на сръбския цар Стефан Душан.

Тук представлява интерес и църквата „Св. Николай“, разположена в североизточния край на крепостта, близо до крепостната стена. Това е тройна, еднолицева куполна църква с подземна крипта и датира от първата половина на XIV век.

Предвидливо тук е построен ресторант-кафене, където може да се насладите на вълшебната гледка към целия град и равнината на Серес. 

Панорама от Серес, Гърция

Само на 12 км от центъра на град Серес, в подножието на планината Меникио, се намира манастирът „Тимиос Продромос“ или „Св. Йоан Предтеча“. Манастирът е построен между 1270 и 1275 г. и е великолепен паметник на византийското изкуство. През 1630 г. манастирът е изписан от зографи от Линотопската художествена школа, а резбования иконостас в каменната църква е предполагаемо дело на дебърския майстор Петър Филипов. Генадий II Схоларий, първият патриарх след падането на Константинопол е монах в манастира от 1457 г. до 1462 г. и остава тук до смъртта си през 1473 г. Първоначално е погребан в католикона на манастира, а през 1854 г. реликвите му са пренесени в специален параклис, където се намират и до днес. 

Манастир Йоан Предтеча, Серес, Гърция

Пещерата Алистрати се намира на 6 км от едноименното градче и на 50 км югоизточно от град Серес. Тя е сред най-големите и красиви пещери на Гърция и е единствената отворена пещера в района на Македония. Пещерата Алистрати е открита случайно от местни жители през 1959 г. и едва през 1998 г. бива отворена за посетители. Тя заема площ от приблизително 25 000 кв. м., а главните и второстепенни пътища в пещерата са с обща дължина от около 3 км от които около 1 км е достъпен в момента. Пещерата Алистрати е създадена от явления на химическо и механично разлагане, започнало преди 2 000 000 години и причинено от потока на водата. Това е довело до богатото разнообразие от сталактити, сталагмити и сталактони с множество извивки и форми, които пленяват фантазията на посетителя. Най-високият сталагмит тук достига до 15 м. във височина. 

Пещерата Алистрати, Серес, Гърция

Отново в югоизточна посока, на около 55 км от Серес, се намира древния град Амфиполис. Древният град е построен върху хълмовете близо до делтата на река Стримон, или по-позната на нас като река Струма. Амфиполис е основан като колония на атиняните през 422 г. пр.н.е. и по време на Пелопонеската война тук е място на конфликт между Атина и Спарта. През 358 г. пр. н. е. е завладян от Филип Македонски и става седалище на Кралския монетен двор, а пристанището на града е отправна точка в малоазийската експедиция на Александър Велики. 

Амфиполис, Серес, Гърция

През римския период Амфиполис е столица на една от четирите административни области на Македония и достига своя разцвет през V – VI век. За съжаление, градът бил разрушен от вражески набези през VII век. Разкопките тук започват през 1956 г. и разкриват древния и ранно-християнския град с очарователна архитектура и находки. Археологическият обект Амфиполис е заобиколен от монументални стени от класическия и еленистическия период, с дължина 7.5. км с кули и укрепени порти. Лъвът на Амфиполис, Серес, Гърция

От древните обществени сгради са разкрити както гимназията, така и палестрата на древния град, заедно с покрита аркада за състезания. На мястото на древния акропол, преобразен от християните в религиозния център, са открити останките от четири базилики от V и VI век, които са декорирани с богати мозаечни подове с геометрични шарки и зооморфни изображения. Находките и богатите гробни предмети от гробниците на града, датирани от IV до II век преди Христа, се съхраняват в значимия археологически музей в Амфиполис. 

Мозайки в Амфиполис, Серес, Гърция

В северозападната част на област Серес, само на 40 км от центъра на града и на 100 км от Солун ще откриете езерото Керкини. Езерото е изкуствено създадено по течението на река Струма след изграждането на бариерна стена в градчето Литотопос през 1932 г. Керкини е считано за една от най-важните влажни зони в Европа и е сред най-големите европейски дестинации за наблюдение на птици. В езерото и околните планини са записани над 300 вида птици сред които къдроглавия пеликан и корморана пигмей – световно защитени видове. Богатата рибна фауна на Керкини е представена от около 30 вида риби, като много от тях може да опитате в местните таверни. Тук е и най-голямата популация на бизони в Гърция – записани са около 700 от тях. Най-доброто време за посещение на езерото са пролетните и есенните миграционни периоди, когато голям брой от видовете могат да бъдат лесно забелязани. 

Езерото Керкини, Серес, Гърция

Сподели статията

Абонамент за newsletter